Giấy mời dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội khóa XV tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 1506/UBVHGD15 ngày 27/3/2023 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội khóa XV về việc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em mồ côi, và Công văn số...

Giấy mời dự Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Văn bản số 487/VPCP-TH ngày 16 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách...

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Công thương

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị khối Công Thương địa phương nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước và trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; đề xuất tháo gỡ khó khăn cho...

Giấy mời tiếp và làm việc với đoàn Doanh nghiệp điện tử Đài Loan (TEEMA) khảo sát môi trường đầu tư tại Hải Dương

UBND tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với đoàn Doanh nghiệp điện tử Đài Loan (TEEMA) đến khảo sát môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Giấy mời họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Y tế báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Thống nhất kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19...

Giấy mời Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4, năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4, năm 2023 vào chiều thứ Ba, ngày 04 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND...

Trang thứ 2/108 trang
Trang thứ2