Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền...

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.

Phê duyệt kết quả xếp loại của 5 doanh nghiệp nhà nước năm 2021 trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả xếp loại của 5 doanh nghiệp nhà nước năm 2021 trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương

Lịch sử Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của...

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7: Vì sức khỏe, hạnh phúc của mọi gia đình

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo, và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo lớn, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Từ những viên gạch đầu tiên Người xây dựng cho nền Báo chí Cách mạng...

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công

Cổng TTĐT tỉnh thông báo lấy ý kiến về việc công nhận liệt sĩ đối với 02 trường hợp: ông Hứa Văn Ngũ, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Nhật Tân và ông Hoàng Văn Rộng,...

Trang thứ 1/8 trang
Trang thứ1