Lịch tạm ngừng cung cấp điện tuần 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tuần 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

TP Hải Dương cấm ô tô tải, xe khách lưu thông trên đường Vũ Công Đán từ ngày 1.6-25.8

TP Hải Dương sẽ cấm ô tô tải, xe khách lưu thông trên đường Vũ Công Đán từ ngày 1.6-25.8 để thi công cải tạo, mở rộng đường và xây dựng khu dân cư mới phía tây phường Tứ Minh.

Vải Thanh Hà thu hoạch sớm mất mùa nhưng được giá

Do thời tiết ít mưa trong thời gian đậu quả cộng với nắng nóng kéo dài nên vải sớm năm nay ngọt hơn nhiều năm trước, tuy nhiên, sản lượng chỉ bằng một nửa so với vụ vải sớm năm ngoái.

Trang thứ 1/220 trang
Trang thứ1