Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp tại đồi Hang Hổ

Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 01 mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Mỏ đất, dá làm vật liệu san lấp tại đồi Hang Hổ...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (lần 2, đợt 1).

Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 376/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn An Điền, xã...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới số 01, thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 349/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư số 02 thôn La A, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 350/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư số 02 thôn La...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch Khu dân cư trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 351/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch Khu dân cư...

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 354/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá...

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thị trấn Gia Lộc (đợt 10)

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3581/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thị trấn Gia Lộc (đợt 10).

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3271/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách (đấu giá lần 3, đợt 1)

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3273/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng,...

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Liễu Tràng, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3272/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Liễu Tràng,...

Trang thứ 2/11 trang
Trang thứ2