Hải Dương : Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu anh Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn...

Hải Dương - Điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, Hải Dương luôn chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu tìm kiếm cơ hội và đầu tư, đực biệt...

Hải Dương chỉ còn 774 người mắc Covid-19 đang điều trị

Ngày 3.5, số người mắc Covid-19 tại Hải Dương tiếp tục duy trì ở mức thấp với 23 trường hợp.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017

Năm 2017, toàn tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,9% so với năm 2016

Quyết định chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Ngày 28/5/2015, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1289/QĐ-UBND chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú thứ, huyện Kinh Môn.