Tên văn bản Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bến bãi tại bãi sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 18/05/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Ngày 18/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bến bãi tại bãi sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

CHI THI VE QUAN LY HOAT DONG BEN BAI.pdf