Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 26 tháng 12 năm 2022
Số kí hiệu văn bản 175/TB-VP
Ngày ban hành 30/12/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 26 tháng 12 năm 2022
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

(31). Thong bao ket luan hop LDUBND tinh ngay 26-12-2022.pdf