Tên văn bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 09/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

Quy dinh chuc nang nhiem vu So Tai nguyen Moi truong.pdf