Tên văn bản Quyết định Về việc xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
Số kí hiệu văn bản 195/QĐ- UBND
Ngày ban hành 08/02/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Quyết định Về việc xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
Thể loại
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

Quyet dinh dan van 2022 (moi).pdf