Tên văn bản Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 10/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QD quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han co cau to chuc So Cong Thuong.pdf