Tên văn bản Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số kí hiệu văn bản 543/CTr-UBND
Ngày ban hành 28/02/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

ChuongTrinhHanhDong_UB thuc hien NQ 30(1).pdf