Tên văn bản Quyết định Phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số kí hiệu văn bản 618/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Quyết định phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QD Phan cong CT va PCT UBND tinh ngay 09.4.2023 (end).pdf