Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4, năm 2023
Số kí hiệu văn bản 60/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4, năm 2023
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

TBhop UBND thang 4.pdf